BABAS VILLA

Satın alınacak 324 m2'lik parseller üzerine yapılacak olan villa görünümleri bunlardır.

Alınacak parsellere yine sözleşmelerde belirlenen süreler içerisinde mimari, statik, dış cephe mimari ve peyzaj çizimlerine uygun olarak, parseli satın alan kişi tarafından yapılacak olan veya yatırımcı firmanın anlaşmalı olduğu inşaat firmasına yaptırılacak olan bina resmidir.

Yaptırılacak binaların dış cephelerinde hiçbir değişime izin verilmeyecektir. Parseli alan kişi binanın yapımı ile ilgili tüm ödemeleri yapacaktır. Binanın 3 sene içerisinde bitirilmesi mecburdur. Mimari çizimlere ve belirlenen sürelere uymayanların ödedikleri parsel bedeli kişilere geri ödenerek, yatırımcı firma tarafından geri alınacaktır.

Villa içi yapılabilecek iç mimari çizimleri parseli alan kişilere verilecektir.

Bu konuda bir mecburiyet yoktur. Herkes keyfi uygulama yapabilecektir. Yatırımcı firmanın anlaşmalı olduğu inşaat firması villaları anahtar teslim prensibinde bu iç mimari çözümlere göre teslim edecektir.

Yatırımcı firmanın yaptığı toplu alımlar sonucu bu iç mimariye uyulduğu takdirde ekonomik çözümler sonucu avantajlar doğmaktadır.

Villa inşaatı, yatırımcı firmanın anlaşmalı olduğu inşaat firmasına veya başka bir inşaat firmasına verildiğinde yatırımcı firma bu inşaatları kontrol edecek ve parseli alan kişilere raporlayacaktır. Hakedişler bu raporlamalar sonucunda parsel sahibi tarafından yapılacaktır.